Εξοπλισμός ρομποτικής στα σχολεία

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM στα σχολεία χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχοι της εξασφάλισης των ρομποτικών Συστημάτων, αναφέρει το υπουργείο, είναι «η εξοικείωση των μαθητών με τον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία, η προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, η ενίσχυση της ομαδικής εργασίας, η ενασχόληση των μαθητών με την επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση), η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και πολύτιμων νοητικών δεξιοτήτων (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη) και η καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας».

Τέλος, το υπουργείο αναφέρει, πώς «ο προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών δημιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους».

Share: