Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης χειριστών τροφίμων για ασφαλή και υγιεινά γεύματα

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή σύγχρονης και προσαρμοσμένης κατάρτισης σε επαγγελματίες που απασχολούνται στον κλάδο των υπηρεσιών σίτισης και εστίασης. Το e-SAFE συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) οι τροφιμογενείς λοιμώξεις αποτελούν σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, πλήθος άλλων διατροφικών κινδύνων όπως το ακρυλαμίδιο και οι μυκοτοξίνες, τα αλλεργιογόνα, καθώς και συγκεκριμένα συστατικά που προκύπτουν κατά την επεξεργασία όπως τα υδρογονωμένα λιπαρά οξέα έχουν βλαβερές επιπτώσεις για την υγεία. Οι διατροφικοί κίνδυνοι, ως επί το πλείστον, αποδίδονται στην ακατάλληλη προετοιμασία και επεξεργασία των τροφίμων, καθώς και σε φαινόμενα διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει, σε συνεργασία με οργανισμούς από 5 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-SAFE, το οποίο στοχεύει στην παροχή σύγχρονης και προσαρμοσμένης κατάρτισης σε επαγγελματίες που απασχολούνται στον κλάδο των υπηρεσιών σίτισης και εστίασης.

Το e-SAFE “Enhance safer and healthier meals through food handlers’ education and training” είναι ένα έργο διάρκειας 34 μηνών (01/11/2020 – 31/08/2023) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κοινοπραξία του e-SAFE συμμετέχουν επίσης οι οργανισμοί: The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o. o., Miastkowo (Συντονιστής του προγράμματος, Πολωνία), ISEKI-Food Association (Αυστρία), Center for Social Innovation – CSI (Κύπρος), Italian Cuisine di Gianluca Pardini (Ιταλία), Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras (Λιθουανία).

Ως κύρια αιτία της έξαρσης των τροφιμογενών λοιμώξεων θεωρείται ο ακατάλληλος χειρισμός των τροφίμων. Την ίδια στιγμή, η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία αναφορικά με την κατάρτιση των εργαζομένων σχετικά με τη διαχείριση και ασφάλεια τροφίμων παρουσιάζει ελλείψεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εκπαίδευση σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας Tροφίμων» είναι υποχρεωτική μόνο στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης των εργαζόμενων που χειρίζονται τρόφιμα, γεγονός το οποίο στερεί τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, την τελευταία διετία στον επαγγελματικό κλάδο της εστίασης ήρθαν νέοι, πιο αυστηροί κανόνες λειτουργίας, προετοιμασίας και διανομής του φαγητού. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η βελτίωση των σχετικών δεξιοτήτων και γνώσεων των χειριστών τροφίμων για την επαρκή εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφαλείας κατά την καθημερινή εργασιακή πρακτική.

Στο πλαίσιο του e-SAFE θα αναπτυχθεί ένα διαδραστικό πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του προσωπικού που εργάζεται στον κλάδο υπηρεσιών σίτισης και εστίασης. Έμφαση θα δοθεί στις νέες και επανεμφανιζόμενες πηγές κινδύνων στα τρόφιμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας των γευμάτων. Επιπλέον, το πρόγραμμα εστιάζει στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και στην υιοθέτηση ασφαλέστερων μεθόδων επεξεργασίας και αποθήκευσης (από όλους τους χειριστές τροφίμων στην ΕΕ), προκειμένου να αποφευχθούν διατροφικοί κίνδυνοι που ενδεχομένως αγνοούνται.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μάγειρες, σεφ, προσωπικό κουζίνας, χειριστές τροφίμων, διευθυντές εμπορικών καταστημάτων και εργαζομένους στον τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων διατροφής που αφορά στην επεξεργασία τροφίμων, στελέχη αποθήκης, καθώς και σε παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συλλόγους επαγγελματιών, οργανισμούς ασφάλειας τροφίμων και βιομηχανίες τροφίμων. Μέσα από το e-SAFE οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες εκπαιδεύονται για να βελτιώσουν ή ακόμη και να αλλάξουν τις καθημερινές τους πρακτικές κατά την προετοιμασία γευμάτων. Το πρόγραμμα εστιάζει και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου με σκοπό την εξοικείωσή τους με τις αρχές του συστήματος HACCP, καθώς και με εργαλεία, μοντέλα και μεθόδους αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος e-SAFE στον σύνδεσμο https://e-safe-project.eu/

Πηγή: ygeiamou.gr

Share: